Startsida Umeå kommun

Genomförandetid

Genomförandetid finns i alla detaljplaner och är minst fem och högst 15 år.

Syftet med genomförandetiden är att inom den tidsrymden ska detaljplanen genomföras, det som är tänkt att byggas byggs.

Som huvudregel får inte detaljplanen ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja.

När genomförandetiden är slut fortsätter detaljplanen att gälla tills den upphävs eller ersätts med en ny detaljplan.

För mer information om detaljplaner och genomförandetid vänligen kontakta Detaljplanering

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid:

Måndag–fredag mellan klockan 9.30-14.30
Lunchstängt klockan 12–13

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du inte ansöker digitalt kan du posta dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan även lämna dina handlingar direkt i Bygglovs reception. Handlingarna går att lämna 8.00–16.30 alla dagar utom fredagar då vi stänger klockan 16.
Lunchstängt klockan 12–13.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.