Startsida Umeå kommun

Geoteknisk undersökning

En geoteknisk undersökning är ofast en översiktlig undersökning som egentligen bara kartlägger vad det är för typ av mark och om marken går att bygga på.

Undersökningen görs oftast tillsammans med upprättandet av en detaljplan för att kartlägga marken och utgör då ett underlag för planläggningen för att det ska finnas förutsättningar att bygga det som det planläggs för.  

Den geotekniska undersökning är sällan ett tillräckligt bra underlag för att beräkna markens och grundläggningens bärförmåga och hållfasthet utan måste nästan uteslutande kompletteras med en geoteknisk utredning.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–14.30 (lunchstängt 12.00–13.00)

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg.

Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i Stadshusets huvudentré.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.