Startsida Umeå kommun

Geoteknisk utredning

En geoteknisk utredning är en detaljerad utredning av markens bärighet utifrån dess förutsättningar i förhållande till grundläggning och aktuell byggnad.  

Utredningen ska säkerställa att marken klarar av det tryck som byggnaden ger upphov till samt utreda skredrisker, dagvatten, markradon m.m. det vill säga mycket mer detaljerad utredning än en geoteknisk undersökning.

Generellt gäller att en geoteknisk utredning ska göras för alla grundkonstruktioner och att den ska göras av en geotekniker. Krav på detta och omfattningen av den geotekniska utredningen bestäms av Europeiska konstruktionsstandarden, EKS.

För enkla enbostadshus och fritidshus kan det oftast vara tillräckligt att geoteknikern gör en så kallad grundbottenbesiktning/provgrop men i vissa fall måste mer detaljerade utredningar göras.

Oavsett omfattningen av den geotekniska utredningen ska den alltid resultera i ett PM med hänvisning till EKS om markförhållanden, vald grundläggning och byggnaden tillsammans gör grundläggningen säker och bestående.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid:

Måndag–fredag mellan klockan 9.30-14.30
Lunchstängt klockan 12–13

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du inte ansöker digitalt kan du posta dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan även lämna dina handlingar direkt i Bygglovs reception. Handlingarna går att lämna 8.00–16.30 alla dagar utom fredagar då vi stänger klockan 16.
Lunchstängt klockan 12–13.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.