Startsida Umeå kommun

Grannehörande

Om din ansökan innebär en avvikelse från någon bestämmelse i en detaljplan eller områdesbestämmelse kommer berörda sakägare ges möjlighet att yttra sig om din ansökan. De har ingen bestämmanderätt om du får bygga eller inte utan enbart ge sin bild av hur de tänkta byggnationerna kan komma att påverka dem.

Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelse hör som regel alltid grannar, med vissa undantagsfall.

Oavsett om det är en avvikelse eller inte är det alltid kommunen, byggnadsnämnden, som har ansvaret för att inhämta dessa grannehöranden. Det du som byggherre/sökande kan göra är att informera om dina planer för dina närmaste grannar.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
mejl

Kontakt via webbformulär

Telefontid:

Måndag–fredag mellan klockan 9.30-14.30
Lunchstängt klockan 12–13

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du inte ansöker digitalt kan du posta dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan även lämna dina handlingar direkt i Bygglovs reception. Handlingarna går att lämna 8.00–16.30 alla dagar utom fredagar då vi stänger klockan 16.
Lunchstängt klockan 12–13.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.