Startsida Umeå kommun

Handlingar för Startbesked och/eller Tekniskt samråd

Förutom ett bygglov krävs det även ett Startbesked för att få påbörja ditt projekt. För att byggnadsnämnden ska kunna ge ett Startbesked krävs oftast någon form av teknisk redovisning av ditt projekt. Undantaget väldigt små åtgärder så som exempelvis en carport eller inglasning av ett uterum.

Ytterligare handlingar som kan krävas för granskning av de tekniska egenskaperna begärs antingen in i kallelse till det tekniska samrådet, och ska då tas med till detta, eller så har byggnadsnämnden rätt att begära komplettering för prövning av startbesked, vilket används i de fall ett tekniskt samråd anses obehövligt.

Oavsett typ av begäran kan exempel på handlingar vara geoteknisk undersökning, konstruktionsritningar, ventilationsritningar, brandskyddsdokumentation, kvitto på beställt skyddsrumsintyg med flera.

Den tekniska redovisningen granskas från fall till fall och varierar stort från ett projekt till ett annat beroende på dess grundförutsättningar.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–14.30 (lunchstängt 12.00–13.00)

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg.

Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i Stadshusets huvudentré.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.