Startsida Umeå kommun

Restaurang

För att inreda restauranger och uteserveringar krävs det i många fall bygglov och eventuellt andra tillstånd från olika myndigheter.

Restaurang

För att bygga en ny byggnad krävs det ett bygglov, men vad många inte vet är att det även krävs ett bygglov för att ändra användningen i byggnaden.

Om du har en befintlig lokal som idag har till exempel en butiksverksamhet men du vill istället inreda en restaurang i den befintliga lokalen krävs det ett bygglov för ändrad användning. I bygglovet granskas lämpligheten utifrån byggnadens förutsättningar och hur den ändrade användningen förhåller sig till gällande detaljplan.

Skyltar

Se "Skyltlov"

Ytterligare tillstånd och regler

Oavsett om din tänkta restaurang eller uteservering kräver ett bygglov så kan det krävas tillstånd från andra myndigheter. 

Läs mer och kontakta Umeå kommuns företagslots för mer information.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–14.30 (lunchstängt 12.00–13.00)

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg.

Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i Stadshusets huvudentré.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.