Startsida Umeå kommun

Sakkunnig

Om byggherren själv inte känner att denne besitter den kunskap som krävs för att utföra vissa kontroller enligt kontrollplanen kan en certifierad sakkunnig anlitas i stället.

Även byggnadsnämnden kan besluta att en certifierad sakkunnig ska utföra vissa kontroller om bedömning görs att byggherrens förslag till kontroller i kontrollplanen inte är tillräckliga för att säkerställa att samhällets krav uppfylls.

Den som verkar/jobbar som sakkunnig ska vara certifierad.

Sakkunniga finns bland annat för dessa områden

  • Kulturvärden
  • Tillgänglighet
  • Brandskydd
  • Energiexpert
  • Fuktionskontrollanter

Läs mer om certifierad här.

Boverket har på sin hemsida en lista på alla sakkunniga som är certfierade, länk till Boverkets hemsida.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid:

Måndag–fredag mellan klockan 9.30-14.30
Lunchstängt klockan 12–13

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du inte ansöker digitalt kan du posta dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan även lämna dina handlingar direkt i Bygglovs reception. Handlingarna går att lämna 8.00–16.30 alla dagar utom fredagar då vi stänger klockan 16.
Lunchstängt klockan 12–13.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.