Startsida Umeå kommun

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Rita in omgivande fastigheter och byggnader.

Situationsplanen visar alla sorters existerande byggnader, hur marken är använd och var nya byggnader ska placeras. Eventuella parkeringsplatser, hårdgjorda ytor, altaner med mera ska också ritas in.

Ny- och tillbyggnader ska mått- och lägesbestämmas. Det betyder att man måttsätter byggnadens yttre omkrets och markerar byggnadens höjd genom med färdig golvhöjd eller höjden på byggnadens sockel. Lägesbestämning ska göras vinkelrätt mot två fastighetsgränser (för att det minsta måttet till grannes fastighetsgräns ska bli tydligt samt för att byggnaden ska kunna stakas ut).

Markera också om något ska rivas.

Läs mer på sidan med exempelritningar

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid:

Måndag–fredag mellan klockan 9.30-14.30
Lunchstängt klockan 12–13

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du inte ansöker digitalt kan du posta dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan även lämna dina handlingar direkt i Bygglovs reception. Handlingarna går att lämna 8.00–16.30 alla dagar utom fredagar då vi stänger klockan 16.
Lunchstängt klockan 12–13.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.