Startsida Umeå kommun

Solceller

Solceller tar emot solstrålar och omvandlar dessa till elektricitet medan solfångare omvandlar solstrålarna till värme via vatten.

För att förenkla de förklarande texterna när bygglov krävs eller inte kommer vi använda "Solceller" som ett samlat begrepp för solceller, solfångare och solpaneler.

Brandsäkerhet

En brand i en byggnad med solcellsanläggning kan medföra speciella risker för räddningstjänstens personal under en räddningsinsats.

Riskerna gäller enbart för solcellsanläggningar som producerar elektricitet, inte värme.

Läs mer om vilka rekomendationer som Räddningstjänsten har för solcellsanläggningar.

Bygglov krävs

Solceller på tak eller vägg kan avsevärt påverka en byggnads utseende. Generellt krävs därför bygglov för att sätta upp solceller då det blir en väsentlig fasadändring.

Kulturhistoriskt värdefull byggnad

På en byggnad som är kulturhistoriskt värdefull är oftast inte lämpligt att sätta upp solceller då det blir en förvanskning av byggnaden.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader

  • är byggnadsminnen,
  • omfattas av kulturskydd i detaljplanen (exempelvis q, Q, k eller K),
  • utpekade i en kulturhistorisk inventering eller en byggnadsordning

Undantaget krav på bygglov

Byggnadsnämnden i Umeå kommun har 2017-04-26 antagit en riktlinje, som gäller för småhus (en- och tvåbostadshus samt fritidshus), där kravet på bygglov undantas om följande uppfylls

  • Solcellernas maximala yta är 30 kvm per fastighet/tomt
  • Solcellerna ska följa takets lutning
  • Ska ha samma kulör (färg) som gäller för taket i gällande detaljplan
  • Fastigheten får inte ligga inom områden för riksintresse för kulturmiljö eller för direkt angränsande fastigheter till sådana områden (influensområde till riksintresse)

Byggnaden som solcellerna planeras att sättas upp på får inte

  • vara ett byggnadsminne
  • omfattas av kulturskydd i detaljplanen (exempelvis q, Q, k eller K)
  • vara särskilt utpekad i en kulturhistorisk inventering eller byggnadsordning

Är byggnaden något av ovanstående krävs bygglov

Läs mer i Byggnadsnämndens beslut för småhus.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid:

Måndag–fredag mellan klockan 9.30-14.30
Lunchstängt klockan 12–13

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du inte ansöker digitalt kan du posta dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan även lämna dina handlingar direkt i Bygglovs reception. Handlingarna går att lämna 8.00–16.30 alla dagar utom fredagar då vi stänger klockan 16.
Lunchstängt klockan 12–13.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.