Startsida Umeå kommun

Upplag

Att anordna eller anlägga ett upplag kräver oftast ett bygglov.

Vedupplag

Mindre upplag som ved för den egna fastighetens behov (en- och tvåbostadshus) betraktas inte som ett upplag som omfattas av lov- eller anmälningsplikten. Som riktlinje har Umeå kommun Bygglov 25 kubikmeter, vilket bedöms utgöra en årsförbrukning. En stark rekommendation är att tala med de grannar som kan vara berörda på grund av närhet eller utsikt.  

Upplag för en viss verksamhet

Vissa upplag som är direkt knutna till en viss verksamhet kräver i sig inte bygglov eller anmälan, till exempel en affär som säljer byggmaterial måste troligen ha vissa upplag för virke och dylikt.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–14.30 (lunchstängt 12.00–13.00)

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg.

Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i Stadshusets huvudentré.

Mer information
Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.