Startsida Umeå kommun

Våning

Del av byggnad avgränsad av lika stora ytor i två på varandra följande bjälklag och ytterväggarnas utsidor eller motsvarande.  

Vindsutrymme klassas som våning om den beräknande byggnadshöjden från vindsbjälklagets ovansida överstiger 0,70 m.  

Källarutrymme klassas som våning om avståndet från medelmarknivån till ovanpåliggande bjälklags ovansida är mer än 1,50 m.

Våningsbegrepp
Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–14.30 (lunchstängt 12.00–13.00)

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg.

Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i Stadshusets huvudentré.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.