Startsida Umeå kommun

Bygglovarkiv

I vårt arkiv finns handlingar och ritningar från tidigare bygglov, bygganmälan eller anmälningspliktiga åtgärder.  

Vi kan inte garantera att just den handling du söker efter finns då arkivmetoderna har varierat över tiden.

Du kan beställa handlingar/ritningar genom att fylla i formuläret nedan så skickar vi  handlingarna digitalt till dig via mejl (kostnad enligt kommunfullmäktiges taxa för utlämnande av handling).

Om du har frågor eller vill ha handlingar utskrivna på papper kontaktar du kundtjänst för Plan och bygg för att boka ett möte med en handläggare.

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)


Ange vilka handlingar som efterfrågas: * (obligatorisk)
Multiple selection
Sidan har granskats 2018-02-28

Sidans kortadress: www.umea.se/bygglovarkiv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.