Startsida Umeå kommun

Eldstad eller kamin

Innan du kan installera eller ändra en eldstad och rökkanal, exempelvis braskamin eller pelletspanna, måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden.

Följande åtgärder rörande eldstäder kräver en anmälan:

  • Nyinstallation av eldstad och/eller rökkanal (skorsten)
  • Byte av eldstad
  • Byte av rökkanal (skorsten)
  • Installation av så kallad braskasset i befintlig öppen spis
  • Byte av brännare i befintlig panna (byte av energislag från exempelvis oljebrännare till pelletsbrännare)

Bygglov kan krävas om det handlar om en utvändig skorsten/rökkanal på fasaden eller om den skulle bli högre än två meter ovan takmaterial. Detta gäller inom detaljplanelagt område.

Du får inte börja installera din eldstad innan du fått ett startbesked från byggnadsnämnden.

Innan eldning i eldstaden sker första gången måste hela installationen vara besiktad och godkänd av behörig besiktningsman.

Anmälan

Anmälan gör du enklast via Bygglovs självservice. Det är även möjligt att posta eller lämna in anmälan direkt i stadshuset. De handlingar som krävs vid en anmälan om installation av eldstad är:

  • Situationsplan
  • Planritning med eldstadens och rökkanalens placering
  • Sektionsritning eller fasadritning med inritad och måttsatt skorsten
  • Prestandadeklaration för eldstadstaden

För exempelritningar läs mer här.

Se "Ansök" för information om hur du gör en anmälan via självservice eller blankett.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.