Startsida Umeå kommun

Kartor vid byggnation

Nedan följer några exempel på nybyggnadskartor och enkelt underlag för situationsplan. För mer information om kartorna läs mer under Kartor vid byggnation.

Klicka på bilderna för att se dem i ett större format.

Exempel nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

Exempel enkelt underlag

Enkelt underlag

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.