Startsida Umeå kommun

Sektionsritning

Sektionsritningen behövs för att kunna jämföra enbostads-husets storlek, area och höjd, mot de bestämmelser som finns i detaljplanen för din tomt. Sektionsritningen ska visa enbostadshuset i genomskärning. Tak, ytterväggar, bjälklag, bärande innerväggar och grunden ska varat inritat, liksom rumshöjder, byggnadshöjd, nockhöjd och takvinklar. Sektionsritningen behövs också för att se om det finns nivåskillnader inne i huset och om rumshöjderna blir tillräckliga.

Följande ska redovisas på sektionsritningen:

  • Sektionsbenämning, t.ex.: A-A 
  • Takvinkel (1) • Rumshöjd (2
  • Byggnadshöjd (3) • Nockhöjd (4)
  • Redovisning av eventuell nivåskillnad i byggnad 
  • Marklinje (5
  • Ritning och skalstock i skala 1:100 
  • Ritningshuvud

Vid eventuell ändring: 

  • Ringa in eventuell ändring så att det tydligt framgår var ändringen ska göras 
  • Ange datum för revidering i ritningshuvudet

Exempelritningar

​Nedan finns några exempel på fasadritningar. Klicka på bilderna för att se dem i ett större format. De gröna markeringarna finns förklarade i texten ovan.

Exempel sektionsritning enbostadshus

Sektionsritning enbostadshus

Exempelritning sektionsritning

Sektionsritning komplementbyggnad

Exempel sektionsritning

Sektionsritning tillbyggnad

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.