Startsida Umeå kommun

Utstakning i egen regi

Utstakning kan utföras både av kommunen och en extern uppdragstagare. Externa uppdragstagare måste dock uppfylla vissa krav innan godkännande samt redovisa utstakningen enligt Umeå kommuns krav. Byggnadsnämnden friskriver sig allt ansvar för utstakningen då den görs externt.

Kvalifikationer vid utstakning i egen regi

För att staka ut en byggnad eller anläggning krävs följande kvalifikationer:

1. Utbildning/erfarenhet

  • Examen från en mätningsteknisk utbildning på minst två år, vilken är
  • kompletterad med praktisk erfarenhet i minst två år, så att
  • summan blir minst fem år, eller annan utbildning/erfarenhet som kan prövas likvärdig

2. Uppdragstagaren ska ha ett kvalitetsledningssystem motsvarande ISO9001 eller likvärdigt

3. Uppdragstagaren ska ha ansvarsförsäkring för de skadeståndsanspråk som kan bli aktuella i anledning av felaktig utstakning

Uppdragstagaren ska ansöka vid varje utstakning

Uppdragstagaren ska ansöka om utstakning i egen regi vid varje uppdrag/ärende. En administrativ avgift faktureras enligt Umeå kommuns Plan- och byggtaxa.

Uppdragstagaren utför själv:

  • Eventuella beräkningar för utstakning
  • Fysisk markering av byggnad på aktuell fastighet

Uppdragstagaren ska rapportera in utsatt byggnad till Lantmäteri på Umeå kommun. Lantmäteri ansvarar för att byggnaden förs in i byggnadsregistret.

Uppdragstagaren bär hela ansvaret för utstakningen.

Observera att uppdragstagaren inte får bestämma fastighetgränser! Om gränser är osäkra ska grannar höras enligt PBL. Om fastighetsbestämning krävs ska Lantmäteri (SLM el KLM) kontaktas.

Redovisning av utstakningen

Redovisningen ska bestå av inmätta fasadmått och rapporteras in snarast möjligen.

Instruktioner för redovisningen:

  • Använd koordinatsystem Sweref 99 20 15.
  • Inmätningsdata för den utsatta byggnadens hushörn (färdig fasad).
  • Digitalt dwg-format.

Redovisningen skickas till lantmateri@umea.se.

Om redovisning av mätdata inte sker har Umeå kommun Lantmäteri rätt att utföra lägeskontroll och debitera nedlagd tid.

Kontakt

Kerstin Östberg
teknisk lantmätare
090-16 13 18
kerstin.ostberg@umea.se

Sidan har granskats 2018-03-14

Sidans kortadress: www.umea.se/egenutstakning

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.