Startsida Umeå kommun

Döda husdjur

Det är tungt att mista ett husdjur. Dessutom kan det vara svårt att veta vad man ska göra med det döda djuret.

Om din katt/hund har dött kan du begrava den på den egna tomten. I de fall du inte har någon egen tomt, eller tycker att något annat ställe är bättre, kan du också begrava den på en annan fastighet om du har fått lov av berörd fastighetsägare. Ett annat alternativ är att låta kremera sällskapsdjuret.

Om du begraver djuret kan det vara bra att tänka på att inte göra det alltför ytligt eftersom det då finns en risk att något vilt djur, till exempel en räv, kan komma och gräva upp det. Det kan också i olyckliga fall finnas föroreningsrisker om du till exempel gräver för nära en vattentäkt.

Vill du varken begrava eller kremera katten/hunden kan du skicka den som hushållsavfall, dvs lägga den i sopkärlet, men då måste den vara väl förpackad, till exempel med dubbla plastpåsar.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.