Startsida Umeå kommun

Nedgrävning av häst

Du kan få gräva ner en död häst på egen mark om du gräver graven så djup att vilda djur hindras från att gräva upp kroppen. Inom vattenskyddsområde är dock inte nedgrävning av häst tillåten.

Kommunen, det vill säga Miljö- och hälsoskydd, måste godkänna platsen för nedgrävning. Kontakta därför Miljö- och hälsoskydd.

Tidigare krävdes tillstånd från Länsstyrelsen, men det kravet upphörde den 1 februari 2015.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.