Startsida Umeå kommun
Hundpromenad

Hundrastkärl, hundlatriner

Du har ett ansvar som hundägare. Enligt de lokala ordningsföreskrifterna ska föroreningar efter hundar plockas upp på badplatser, trottoarer, gång- och cykelvägar samt anlagda park- och grönytor. Där inte hundrastkärl erbjuds måste hundbajset plockas upp och sorteras som brännbart hushållsavfall. Läs mer om avfall och återvinning, www.vakin.se.

Kartor över utplacerade hundrastkärl

I Umeå kommun finns 122 hundrastkärl. Om du vill titta på en karta över utplaceringarna per område kan du klicka på länken i vänster kolumn. Där finns kartorna i pdf-format om du vill ladda ner dem.

Tänk på miljön och trivseln

Tänk på miljön och trivseln. Plocka upp efter din hund och kasta påsen i ditt eget gröna sopkärl. På så sätt blir det renare och roligare för alla att vistas i Umeå.

Synpunkter och felanmälan

Om du vill lämna synpunkter eller vill göra en felanmälan, gör det via kommunens webbformulär för felanmälan.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.