Startsida Umeå kommun

2,4 miljoner för EU-projekt om
förnybar energi och energieffektivisering

Umeå kommun och Umeå universitet har tillsammans beviljats cirka 2,4 miljoner kronor för att delta i EU-projektet e-Lighthouse. Syftet är att ta reda på och testa nya förnybara och energieffektiva lösningar till offentliga byggnader, bostäder och inom avfallshantering.

I alla deltagande länder samarbetar en kommun tillsammans med universitet eller annan organisation. I Umeå kommer Umeå kommun och Umeå universitet (institutionen för tillämpad fysik och elektronik) att tillsammans studera och testa nya sätt att energieffektivisera.

– I Umeå kommer vi bland annat att testa och utvärdera energivisualisering i offentliga kök tillsammans med Umeå kommuns fastighetskontor, säger Erik Eklund, projektledare, Umeå kommun.

Projektet kommer bland annat att dokumentera erfarenheter och genomföra energimätningar från passivhuset Hedlunda förskola. Projektet kommer också genomföra aktiviteter tillsammans med de andra deltagande regionerna för att utbyta erfarenheter och lärdommar samt testa/utveckla nya sätt att energieffektivisera och därmed minska koldioxidutsläpp. Alla lösningar/åtgärder kommer att dokumenteras och utvärderas för att kunna ta fram produkter och tjänster som kan användas i hela norra Europa och Eu.

Flera deltagande regioner inom norra Europa

Projektet e-Lighthouse (Energy Saving Lighthouse Cities in the NPA region) finansieras av EU-programmet ”Northern Periphery and Arctic programme”. Projektledare och initiativtagare är Finland, Uleåborg. Projektet samlar 10 projektpartners från 6 regioner Irland (Cork), Norge (Bodö), Grönland (Sisimiut), Skottland (Inverness), Sverige(Umeå) och Finland (Uleåborg) inom norra Europa.

Korta fakta

  • Projektet kommer pågå i tre år, det vill säga till april 2019.
  • Budget för hela projektet är cirka 15 miljoner kronor.
  • Umeås (Umeå universitet + Umeå kommun) totala budget är cirka 2,4 miljoner kronor.
  • Medverkande verksamheter från Umeå kommun är Fastighet och Miljö- och hälsoskydd.
  • Projektet startade 26 april med en Kick off i Uleåborg.
Kontakt

Erik Eklund
projektledare
miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 16 85
erik.eklund@umea.se

Mer information

www.interreg-npa.eu
(Northern Periphery and Arctic programmes webbplats)

NPA logotyp
EU logotyp

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.