Startsida Umeå kommun

Få tips, råd och stöd för att renovera hållbart

Går du i renoveringstankar? Vill du ha tips, råd och stöd för att renovera hållbart? Just nu tar vi fram ett webbverktyg som är till för att hjälpa dig som ska renovera.

Det finns mycket energi och pengar att spara för dig som ska renovera. Dessutom blir huset mer klimatsmart. I höst (prel. oktober) kommer Umeå kommuns energi- och klimatrådgivning som medverkande i projektet ”Hållbara renoveringar av småhus” arrangera tre seminarier där du får konkreta tips och råd inför din renovering!

Läs mer och anmäl intresse till seminarieserien

Utveckla och testa webbverktyg

I det här projektet utvecklas och testas ett webbverktyg med checklistor som underlättar genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder för småhusägare och entreprenörer. Projektet ska underlätta för småhusägare att nå en lönsam energieffektivisering vid större renoveringar som är hållbara, beaktar kulturvärden och leder till god inomhusmiljö.

Partners/medverkande: Sustainable Innovation, BeSmå, Vattenfall, WSP Sverige AB, Folksam, SBAB, Villaägarna, Sveriges Byggindustrier, Swedisol, Svensk Ventilation, Installatörsföretagen, Trä-och möbelföretagen (TMF), Glasbranschföreningen, Byggnadsvårdsföreningen, Byggvarubedömningen, Energikontor Skåne samt ett 40-tal energi-och klimatrådgivare.

Kontakt

Erik Eklund
energirådgivare
Umeå kommun
090-16 16 85
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.