Startsida Umeå kommun

Stadshusets mötesrum ska försörjas av solenergi

Under början av oktober installerar Umeå kommun 158 högeffektiva solcellspaneler på stadshusets tak. De ska täcka den årliga elförbrukning i samtliga mötesrum på stadshusområdet. Målsättningen är att minska på elförbrukningen.

– Umeå kommun har en målsättning att minska på vår elförbrukning och tänka hållbart vid renovering och nybyggnation. Nu blir stadshuset självförsörjande av den el vi använder i våra 80 mötesrum. Framöver ska vi även arbeta för att minska på vår elförbrukning genom att vid behov successivt byta ut utrustning och belysning till det mest energisnåla. Vi vill vara föregångare och hoppas att andra tar efter, säger Ulf Larsson, energiingenjör på Fastighet, Umeå kommun.

Ett rum blir ett grönt mötesrum där apparaturen har bytts ut till den mest energisnåla. Rummet ger också tips på hur vi kan minska på vår elförbrukning i jobbet genom små beteendeförändringar.

Solcellerna på stadshuset täcker 10 villors förbrukning

Solcellerna på taket kommer att leverera 45000 kwh/år. Det kan jämföras med 10 villors eller 15 lägenheters förbrukning av hushållsel.

– Solcellerna är högeffektiva och testade att ge den energi som utlovas i ca 35 år. Den dagen taket behöver bytas ut så byter man ut solcellerna. De är i princip självrengörande och med mycket liten miljöpåverkan, säger Ulf Larsson, energiinjenjör på Fastighet, Umeå kommun.

Kontakt

Ulf Larsson
energiingenjör
Fastighet
Umeå kommun
070-646 23 18
ulf.a.larsson@umea.se

Christina Lundgren
chef, fastighetsförvaltning
Umeå kommun
070-338 03 57
christina.lundgren@umea.se

Mer information

Umeå kommun har ett ambitiöst energimål. Kommunens fastigheter ska klara 165 kWh/m² och år fram till 2020. Att spara energi är bra för Umeå kommuns ekonomi och bidrar till en bättre miljö. Genom små åtgärder på arbetsplatserna kan alla tillsammans spara mycket energi som bidrar till att kommunen uppfyller målet.

Fakta om solcellerna

Hållbarhet: 35 år

Investeringskostnad:
525 000 kronor inklusive statligt stöd på 30 procent

Återbetalningstid: 13 år

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.