Startsida Umeå kommun

Använd inte dörröppnaren i onödan

Automatiska dörröppnare är till för tillgänglighet i byggnader och ett viktigt hjälpmedel. Dörren öppnas maximalt och hålls öppen under en tillräckligt lång tid för att tillgängligheten ska kunna tillgodoses för alla.

Om dörröppnare däremot används i onödan bidrar det till ökad elförbrukning och framför allt värmeförlust i byggnaden.

Umeå kommun har på flera av sina fastigheter valt att lägga en fördröjning som innebär att knappen måste hållas inne i några sekunder för att dörren ska öppnas automatiskt. På så sätt har beteendet förändrats och dörröppnare används när den behövs som mest.

Kontakt

Ulf Roth
driftingenjör
Fastighet
070-369 35 36
ulf.roth@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.