Startsida Umeå kommun

E-lighthouse

Umeå kommun deltar tillsammans med Umeå universitet i EU-projektet e-Lighthouse. Syftet är att ta reda på och testa nya förnybara och energieffektiva lösningar till offentliga byggnader, bostäder och inom avfallshantering.

I alla deltagande länder samarbetar en kommun tillsammans med universitet eller annan organisation. I Umeå kommer Umeå kommun och Umeå universitet (institutionen för tillämpad fysik och elektronik) att tillsammans studera och testa nya sätt att energieffektivisera. Till exempel genom att dokumentera erfarenheter och genomföra energimätningar från passivhuset Hedlunda förskola, och testa och utvärdera energivisualisering i offentliga kök.

Projektet kommer också genomföra aktiviteter tillsammans med de andra deltagande regionerna för att utbyta erfarenheter och lärdommar samt testa/utveckla nya sätt att energieffektivisera och därmed minska koldioxidutsläpp. Alla lösningar/åtgärder kommer att dokumenteras och utvärderas för att kunna ta fram produkter och tjänster som kan användas i hela norra Europa och Eu.

Flera deltagande regioner inom norra Europa

Projektet e-Lighthouse (Energy Saving Lighthouse Cities in the NPA region) finansieras av EU-programmet ”Northern Periphery and Arctic programme”. Projektledare och initiativtagare är Finland, Uleåborg. Projektet samlar 10 projektpartners från 6 regioner Irland (Cork), Norge (Bodö), Grönland (Sisimiut), Skottland (Inverness), Sverige(Umeå) och Finland (Uleåborg) inom norra Europa.

Korta fakta

  • Projektet kommer pågå i tre år, till april 2019.
  • Budget för hela projektet är cirka 15 miljoner kronor.
  • Umeås (Umeå universitet + Umeå kommun) totala budget är cirka 2,4 miljoner kronor.
  • Medverkande verksamheter från Umeå kommun är Fastighet och Miljö- och hälsoskydd.
Kontakt

Erik Eklund
projektledare
Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 16 85
erik.eklund@umea.se

Ulf Roth
driftingenjör
Fastighet
Umeå kommun
070-369 35 36
ulf.roth@umea.se

Gireesh Nair
Umeå universitet
090-786 88 04
gireesh.nair@umu.se

Mer information

www.elighthouse.eu
(projektets webbplats)

www.interreg-npa.eu
(Northern Periphery and Arctic programmes webbplats)

e-lighthouse logotyp
NPA logotyp
EU logotyp

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.