Startsida Umeå kommun
Byggnad

Kvarteret Gröngård

Kvarteret Gröngård ingår i CERBOF-projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat"

Adress: Sågställarvägen 9, Umeå

Allmän beskrivning: Kvarteret Gröngård är ett område med fyra lika nybyggda lågenergihus. I ett av husen genomför vi mätningar av värme, el och fukt i konstruktionen. Varje byggnad har en bruttoarea på 660 kvm och en sammanlgad Atemp på 562 kvm. Det är 6 st lägenheter i varje byggnad där 4 st är treor och 2 st är fyror. I varje lägenhet sitter en display där brukaren kan följa sin energianvändning för tappvarmvatten och el.

Värmesystem: Fjärrvärme via vattenburet radiatorsystem och vattenburen golvvärme i badrum. Fjärrvärmen leds via kulvert från grannhuset.

Ventilationssystem: Centralt FTX-system med roterande värmeväxlare.

Typ av isolering: Cellplast i grund och stenullsisolering i väggar
och lösull i yttertak.

Isoleringstjocklek: Grund 300 mm, väggar 285 mm, tak 600 mm.

U-värde fönster: Fönsterna har 1,2 i u-värde.

Projekterad energianvändning: 61,2 kWh/kvm & år

Produktionskostnad: 8 125 000 kr (inkl moms)

Kontakt
Per Erik Nyman
Skanska

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.