Startsida Umeå kommun
Bild över hus Kullen

Kvarteret Kullen

Kvarteret Kullen ingår i CERBOF projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat"

Adress: Bryggargatan 6 Nordmaling

Allmän beskrivning: Kvarteret Kullen är en tillbyggnad till äldreboendet Kullen som ligger centralt i Nordmaling med en bruttoarea på 1145 kvm.  Det är ett flerbostadshus med totalt 12 lägenheter varav 10 st är tvåor och 2 st är treor. Social hållbarhet är nyckelordet i uppförandet samt fokus på ökad tillgänglighet i varje lägenhet.

Värmesystem: Fjärrvärme med golvvärme på bottenplan och vattenburna radiatorer på övre plan.

Ventilationssystem: FTX-system med rorterande värmeväxlare, ett enskilt aggregat per lägenhet.

Isoleringstjocklek: 500 mm lösull på vindbjälklag, 200 mm cellplast under platta på mark och 345 mm i ytterväggkonstruktion.

U-värde fönster: I snitt 1,2 W/kvm, K

Projekterad energianvändning: 68,5 kWh/kvm, år

Uppmätt energianvändning: 80,8 kWh/kvm, år (normalårskorrigerad)

Produktionskostnad: 17 500 000 inkl moms (total byggkostnad)

Kontakt
Lars Fredriksson
OF-Bygg

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.