Startsida Umeå kommun

Se hur mycket solen strålar på ditt hus i solkartan

För att du lättare ska kunna få en uppfattning om hur soligt ditt tak är har Umeå kommun, i samarbete med Umeå energi, tagit fram en solkarta. Solkartan är ett hjälpmedel för dig som bor i Umeå tätort och funderar på att sätta upp solceller. Du får ett underlag på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att installera solceller på och hur mycket el du skulle kunna producera med dina solceller under ett år.

Här hittar du solkartan

Solkartan i samarbete med Umeå energi

Förutsättningar för solceller

Energin i solens strålar omvandlas till el i solceller på ditt tak. För att sätta upp en solcellsanläggning ska takytan vara riktad mot syd, väst, sydväst eller sydost. För bäst effekt ska takytan inte skuggas och ha en lutning mellan 0-60 grader.

Kontakt

Frågor om solkartan

Johan Sandström
projektledare
Umeå kommun
090-16 16 65
070-254 45 78
mejl

Frågor om solceller, energi- och klimatrådgivning

Erik Eklund
energi- och klimatrådgivare
Umeå kommun
090-16 16 85
070-237 53 63

Skicka en fråga via mejl

Mer information

Läs mer om solceller
(Umeå energis webbplats)

Läs mer om solkartan
(Umeå energis webbplats)

Solkartan (öppnas i nytt fönster)

Sidan har granskats 2017-05-19

Sidans kortadress: www.umea.se/solel

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.