Startsida Umeå kommun
Villatak med solcellspaneler

Lyser solen på ditt tak utan att skuggas av träd, flaggstång eller andra hus? Då har du bra förutsättningar för att producera din egna miljövänliga el!

Bra att veta om du vill sätta upp solceller

Här får du veta mer om vad som krävs för att sätta upp solcellspaneler. Har taket rätt förutsättningar, krävs bygglov, vilka krav finns på brand- och elsäkerhet? Här finns också information om de olika solcellslösningar som finns på marknaden.

Takets förutsättningar

Många leverantörer har formulär på sina webbplatser där du kan fylla i uppgifter om ditt tak för att beräkna förutsättningarna.

Det här är några vanliga frågor:

 • Vilket vädersträck lutar taket mot?
 • Hamnar delar av taket i skugga under delar av dagen?
 • Hur mycket lutar taket?
 • Vilket material består taket av?
 • Hur stor är takytan där solcellerna kan sitta?

Solkartan

Solkartan är ett hjälpmedel för dig som bor i Umeå tätort och funderar på att sätta upp solceller. Du får reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att installera solceller på och hur mycket el du skulle kunna producera med dina solceller under ett år.

Till solkartan

Så använder du solkartan

Förberedelser

 • Ta reda på din årliga energianvändning, den avgör hur stor solcellsanläggning du kan ha nytta av.
 • Kolla upp om du behöver söka bygglov. Om du bor i detaljplanelagt område kan du också kolla vad detaljplanen säger.
 • Ta reda på vilka brandsäkerhetskrav Räddningstjänsten har och försäkra dig om att din leverantör följer dem.

Bygglovsregler och brandsäkerhetskrav för solceller

Detaljplaner, gällande och pågående

Gör en offertförfrågan

Är du redo för att göra en offertförfrågan? Se till att det här finns med: 

 • Uppgifter om takets förutsättningar
 • Energianvändning
 • Säkringsstorlek
 • Avstånd till elcentral
 • Krav på att leverantören följer brandsäkerhetsreglerna

Behöver du mer stöd? Kontakta oss på energi- och klimatrådgivningen.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.