Startsida Umeå kommun

Fastighetsgränser

Är du osäker på var din fastighetsgräns går finns det olika sätt vi kan hjälpa dig. Ett första steg kan vara att höra av sig till oss och beställa en kartkopia från förrättningsakten då fastigheten bildades. Ofta kan det vara tillräckligt för att skapa klarhet i gränsförhållandena. Kartan visar var gränsrören ska finnas och ofta även mått mellan rören. En kartkopia ur förrättningsakten kan du få hemskickad utan kostnad.

Gränsutvisning

Behöver du hjälp med att lokalisera gränsrören eller om gränsrören är borta kan du beställa en gränsutvisning. Vi hjälper dig då att söka och markerar gränserna med träläkt. Observera att dessa inte har rättsverkan, men kan vara fullt tillräckligt i flera fall.

Här gäller taxa antagen av byggnadsnämnden: 1000 kr grundavgift + timtaxa 650 kr/tim exklusive moms.

Särskildgränsutmärkning

För att sätta ut nya gränsrör med rättsverkan (inte i samband med en annan förrättningsåtgärd) kan du ansöka om särskildgränsutmärkning. Detta är en förrättningsåtgärd men innebär inga ändringar i fastighetsindelningen. Gränsrör slås ner på tidigare bestämda gränspunkter.

Särskild gränsutmärkning kan bara göras där det är helt uppenbart vilket som är gränspunkten riktiga läge. Om det finns några som helst oklarheter måste man istället göra en fastighetsbestämning. Kontakta Lantmäterimyndigheten för prisuppgift samt en preliminär bedömning vad som är genomförbart på just din fastighet.

Fastighetsbestämning

Ibland kan gränser vara tillskapade för mycket länge sedan och gränsen kanske aldrig markerades eller så har tidigare markeringar försvunnit.

Om det är oklarheter i var gränsen faktiskt går och gränsen inte bestämts med koordinatsatta punkter blir det aktuellt med en fastighetsbestämning. Detta är en förrättningsåtgärd där gränsens läge fastslås efter utredning.

Här gäller LMFS-taxa, fastställd av regeringen. Priset avgörs framförallt av hur mycket utredningstid som behövs.

Kontakt

Kontakta Lantmäteri för mer information om gränsåtgärder.

Expedition
090-16 13 00
lantmaterimyndigheten@umea.se

Vill du beställa gränsutvisning, kontakta:

Kerstin Östberg
090-16 13 18

Bild på gränsmarkering

Gammal gränsmarkering: Råsten med inhuggen fyrkant

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.