Startsida Umeå kommun

Tekniska uppdrag

Mätuppdrag

Erfarna mätningsingenjörer/tekniker som står till tjänst med många typer av mätjobb. Från hög precisionsmätning med mm-noggrannhet till lägre precision om så önskas.

Formel transformationstjänster

Transformationstjänster

Har ni punkter, objekt, kartor eller ritningar som behöver transformeras (konverteras) från ett koordinatsystem till ett annat, så hjälper vi er. Vi bemästrar de flesta koordinatsystem och format.

Stompunktskarta

Stompunkter

Stompunkterna är grunden för all kartframställning och för all inmätning, lägesdokumentation och fastighetsbildning. Stompunkter, punktbeskrivningar och koordinater hämtas via kommunens web-tjänst.

Beställ tekniska uppdrag

Kontakta Lantmäteri för mer information om tekniska uppdrag.

Expedition
090-16 13 00

Beställning av geografiska produkter och tjänster

Beställning av tryckta kartor

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.