Startsida Umeå kommun

Mätuppdrag

Vi utför olika typer av mätuppdrag, främst internt inom kommunen men även myndighetsutövning samt uppdrag kopplade till de stompunkter som kommunen ansvarar över. Vi har lång erfarenhet av mätning, allt från hög precisionsmätning med millimeter-noggrannhet till lägre precision.

Uppdragen utförs alltid av välutbildade mätningsingenjörer/tekniker och har du speciella önskemål så hjälper vi dig!

 
Exempel på mätningstekniska uppdrag som vi utför:

  • Avvägning, dvs inmätning av markhöjder för tex buller- och volymberäkning eller för höjdkurvor och terrängmodeller.
  • Mätpunkter utlagda och inmätta i plan och höjd.
  • Markering av fastighetsgränser med träläkt. (För en mer precis och bestående markering krävs förrättningsärende, kontakta Kommunala lantmäterimyndigheten).

Mätdata kan levereras på en mängd olika sätt och i olika format.

Önskas en snygg layout eller en presentation är det förstås också möjligt då vi jobbar i direkt anknytning till vår GIS-avdelning.

Priser
Mätuppdrag 1000 kr + timtaxa 680kr/tim exkl moms

(minsta fakturerbara tid är 1,5 timmar, dvs 2020 kr exkl moms)

Beställ mätuppdrag

Kontakta Lantmäteri för mer information om mätuppdrag.

Kerstin Östberg
090-16 13 18

Expedition
090-16 13 00

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.