Startsida Umeå kommun

Fordon, verkstäder

Här finns mer information kopplat till fordon och verkstäder.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ska skickas in till Miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten. Exempel på faktorer som reglerar en anmälningsplikt kan vara:

  • mängd organiska lösningsmedel
  • avlopp/oljeavskiljare
  • egen transport av farligt avfall
  • cisterner
  • kemiska produkter
  • egenkontroll
  • hänsynsregler
  • buller.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.