Startsida Umeå kommun

Tvätta bilen rätt

Om du tvättar bilen på gatan eller uppfarten följer miljöfarliga ämnen med tvättvattnet direkt ut i våra sjöar och hav. Tvättar du istället bilen på en biltvätt eller tvätthall så renas vattnet innan det släpps vidare.

Så här tvättar du bilen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.