Startsida Umeå kommun
Även leksaker för riktigt små barn kan innehålla kemikalier.

Många leksaker är gjorda av plast med tillsatser av stabiliserande eller mjukgörande medel. Vissa sådana medel är skadliga för hälsan och miljön och vissa är förbjudna i leksaker eftersom de kan påverka balansen av vissa hormoner i kroppen och skada fortplantningsförmågan.

Hushållet

Kemikalier finns praktiskt taget i alla varor, möbler, kläder, mat, hygienprodukter, elektronik och bilar. En del kemikalier är farliga för hälsa och miljö. Därför behövs det kunskap om hur de ska hanteras.

Konsumenter har rätt att veta, våga fråga i butiken

Du som är kund har rätt att fråga om varor innehåller farliga ämnen och ska få kostnadsfritt svar av butiken inom 45 dagar. Om butiken inte vet om varan innehåller något farligt ämne är den skyldig att ställa frågan till leverantören.

Formulär att lämna till butiken för få veta om en produkt innehåller farliga ämnen (pdf)

Butiker får stöd

Vi hoppas att Umeås butiker är med oss i arbetet för en giftfria miljö i Umeå. Här är ett informationsblad ni kan distribuera till kassorna i butiken:

Informationsblad för butiker som stöd vid frågor från kunder (pdf)

Våga fråga. Om kemikalier.
Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Mer information om
Miljö- och hälsoskydd

Informationsblad

För konsumenter

Kadmium i konstnärsfärger
(pdf, 3,1 MB)

Formulär som du kan lämna in till butiken

Man kan inte se om den här varan innehåller farliga ämnen (pdf)

För butiker

När kunderna frågar om farliga ämnen i varor (pdf)

Mer information

Vilka ämnen är farliga?

Kemikalieinspektionens webbplats Sök på "kandidatförteckning".

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.