Startsida Umeå kommun
Även leksaker för riktigt små barn kan innehålla kemikalier.

Många leksaker är gjorda av plast med tillsatser av stabiliserande eller mjukgörande medel. Vissa sådana medel är skadliga för hälsan och miljön och vissa är förbjudna i leksaker eftersom de kan påverka balansen av vissa hormoner i kroppen och skada fortplantningsförmågan.

Barn och kemikalier

Kemikalier i barns vardag, vad kan du göra?

Eftersom barns kroppar inte är färdigutvecklade är de känsligare för kemikalier än vuxna. Barn utforskar också sin omgivning genom att smaka och suga på saker. Barn andas snabbare, har en tunnare hud och dricker mer i förhållande till sin vikt än vuxna. Om de utsätt för samma mängd av ett ämne som en vuxen kan de ändå få i sig mer. Allt detta gör det extra viktigt att skydda barnen från skadliga ämnen i så stor utsträckning som det är möjligt. Förutom att fråga i butiken om leksaker, barnkläder och hudkrämer innehåller kemikalier (se ovan) kan man också till exempel göra följande:

Elektronik: Sortera bort elektronik som inte används, små barn ska inte suga på vare sig isärtagen eller inte isärtagen elektronik.

Utemiljö: Låt inte små barn slicka eller suga på bildäcksgungor i lekplatser. Kreosotimpregnerade slipers är inte tillåtna att användas i t ex sandlådor på lekplatser eller i odlingslådor och liknande.

Kemiska produkter: Ställ undan maskindiskmedel, propplösare och andra kemikalier som är farliga så att barn inte kan nå dem. I möjligaste mån är det bra att undvika att ha farliga kemikalier i barns omgivning.

Våga fråga. Om kemikalier.
Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Frågor och svar

Hur mycket kemikalier finns det egentligen i våra kläder?

Vad händer om butiken inte svarar på om varan innehåller farliga ämnen?

Vanliga frågor och svar

Mer information

Vilka ämnen är farliga?

Kemikalieinspektionens webbplats Sök på "kandidatförteckning".

Kemikalier i leksaker

Kemikalieinspektionens information om leksaker

Sidan har granskats 2018-01-29

Sidans kortadress: www.umea.se/vagafraga

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.