Startsida Umeå kommun
Smycke

Farliga metaller i smycken

Under 2014 samverkade Sveriges kommuner och Kemikalieinspektionen i en tillsynskampanj med fokus på farliga metaller i smycken och bijouterier. Umeå kommuns miljöinspektörer gjorde tillsynsbesök i detaljhandeln under första halvåret 2014.

Tillsynsbesöken gjordes för att informera om risker och lagkrav samt för att kontrollera att butikerna inte säljer några smycken och bijouterier som innehåller otillåtna halter av nickel, bly eller kadmium.

Farliga ämnen

Smycken är ofta gjorda av flera olika material som kan innehålla skadliga ämnen, till exempel nickel, kadmium och bly. Eftersom många smycken bärs nära huden, ökar risken för att ämnen som är farliga för människor kan komma in i kroppen. Vissa ämnen är också farliga för miljön och kan orsaka skada efter att smyckena har slängts och blivit avfall.

Ansvar

Företag som säljer eller på annat sätt tillhandahåller smycken måste se till att deras smycken inte innehåller för mycket kadmium eller bly samt att de inte avger för mycket nickel. Kemikalieinspektionen och kommunerna delar på tillsynen över reglerna om metaller i smycken. De kan göra stickprovskontroller och inspektera företag för att kontrollera deras förebyggande arbete.

Mer om risker och ansvar​

Om du vill veta mer om riskerna med skadliga metaller för människan och för miljön kan du läsa i Kemikalieinspektionens faktablad Farliga metaller i smycken. Du hittar faktabladet via länken i högerspalten på den här sidan. Mer information finns även på Kemikalieinspektionens webbplats.

Kontakt

Miljö- och häloskydd
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.