Startsida Umeå kommun

Kosttillskott

Kosttillskott är livsmedel som äts för att komplettera den övriga kosten. Kost­tillskott kan innehålla vitaminer, mineraler, fetter, proteiner och kolhydrater. Kosttillskott säljs i form av kapslar, tabletter, pulver, ampuller med vätska, droppflaskor eller liknande.

Kosttillskott regleras enligt livsmedelslagstiftningen. Det krävs inget godkännande eller tillstånd från Livsmedelsverket för att sälja kosttillskott i Sverige. Däremot ska den som tillverkar, importerar eller inför och säljer kosttillskott registrera sig hos kontrollmyndigheten i den kommun där verksamheten sker.

Skillnader mellan kosttillskott och läkemedel

Gränsen mellan kosttillskott och läkemedel kan i vissa fall vara svår att dra. En huvudregel är att kosttillskott inte är till för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar eller liknande. Om en produkt marknadsförs med sådana påståenden klassas den som läkemedel.

Varje enskilt läkemedel kontrolleras och godkänns/registreras av Läkemedelsverket. För kosttillskott finns det inte motsvarande godkännande och granskning från myndighetshåll av de enskilda produkternas effekt och säkerhet. Tillverkaren av kosttillskott ansvar alltid för att produkterna är säkra att använda och att de uppfyller kraven i lagstiftningen.

Mer information hittar du här.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.