Startsida Umeå kommun

Resultat av livsmedelskontroller

Här kan du se resultatet från den senaste kontrollen som har gjorts av butiker, restauranger och övriga livsmedelsverksamheter i Umeå. Sökresultatet visas längre ner på sidan.

När du vill se vilka eventuella avvikelser ett företag har fått vid senaste besöket måste du klicka en gång på företagets namn.

Hur söker jag ett matställe?

Sökning kan göras på del av namn eller adress. Skriver man exempelvis "stor" får man fram alla företag och adresser med "stor" i namnet eller adressen. Sökning kan också göras på typ av företag. Tryck gärna på knappen "rensa" mellan varje sökning.

Jag hittar inte "min" butik/restaurang

Om du inte hittar det matställe eller den butik som du söker kan det bero på att den inte har kontrollerats. Livsmedelskontrollen är riskbaserad och vissa mindre verksamheter besöks därför mer sällan, till exempel varannat år.

Vad betyder statusraderna?

Status

Betyder

Inga avvikelser

Kraven i lagstiftningen bedöms vara uppfyllda för de kontrollerade områdena.

Mindre avvikelser

Kraven i livsmedelslagstiftningen är inte uppfyllda, för en eller flera av de kontrollerade områdena. Bristerna är däremot av sådan art att de följs upp vid nästa ordinarie kontroll.

Extra kontroll behövs

Kraven i livsmedelslagstiftningen är inte uppfyllda, för en eller flera av de kontrollerade områdena. Bristerna är av sådan art att vi måste göra ett återbesök för att se hur bristerna rättats till.

Behöver ej uppföljning

Statusomdömet används för kontroller utförda före 2013. Statusomdömet berättar inte om det noterats avvikelser eller inte. Eventuella avvikelser följs upp vid nästa ordinarie kontrollbesök.

Sök resultat av livsmedelskontroller:

Sökningen fungerar inte om du använder Internet Explorer version 11. Öppna sidan i en annan web-läsare.Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.