Startsida Umeå kommun

Arrendera mark

Ett arrende är en nyttjanderätt av mark mot betalning.

Det finns fyra typer av arrende

  • Anläggningsarrende
  • Bostadsarrende
  • Jordbruksarrende
  • Lägenhetsarrende

Umeå kommun arrenderar ut mark för jordbruks- och lägenhetsarrenden. Det sker alltid genom skriftliga avtal. Umeå kommun upplåter inga nya anläggnings- eller bostadsarrenden, men har ett antal befintliga. Läs mer om specifika arrendetyper i menyn till vänster.

Ett arrendeavtal skrivs med en enskild person eller en juridisk person (företag, förening eller dödsbo) och får inte överlåtas till annan utan Umeå kommun, Mark och exploaterings skriftliga medgivande.

Den som arrenderar mark kan inte pantsätta eller på annat sätt belåna den mark eller de byggnader som omfattas av arrendeavtalet.

Reglerna för arrende finns i Jordbalken, kapitel 7-11, se länk till Notisum under Mer information.

Kontakt

Johan Sandberg
090-16 23 76
076-833 23 92
johan.sandberg@umea.se

Mer information

Reglerna för arrende finns i Jordbalken, kapitel 7-11.

www.notisum.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.