Startsida Umeå kommun

Anläggningsarrende

Anläggningsarrende är upplåtelse av mark för annat ändamål än jordbruk. Anläggningsarrende ger arrendatorn rätt att på den upplåtna marken uppföra eller bibehålla en eller flera byggnader/anläggningar avsedda för förvärvsverksamhet. Det krävs dock att byggnaderna har väsentlig betydelse för förvärvsverksamheten.

Exempel på sådana byggnader/anläggningar är fabriker, lagerhus, bensinstationer med flera.

Umeå kommun upplåter inte nya anläggningsarrenden.

Kontakt

Johan Sandberg
090-16 23 76
076-833 23 92
johan.sandberg@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.