Startsida Umeå kommun

Bostadsarrende

Bostadsarrende är ett arrende avsett för bostadsändamål och används för fritidshus eller permanentbostad.

Den som arrenderar måste vara en enskild person. Den som arrenderar marken äger sitt hus och har ett direkt besittningsskydd, vilket betyder att denne har rätt till förlängning av avtalet när det går ut.

Umeå kommun upplåter inga nya bostadsarrenden. 

Kontakt

Johan Sandberg
090-16 23 76
076-833 23 92
johan.sandberg@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.