Startsida Umeå kommun

Mark för flerbostadshus

Riktlinjer för markanvisning

Umeå kommun har tagit fram riktlinjer för hur tilldelning av kommunägd mark avsedd för flerbostadshus ska fördelas till marknaden, se Policy för markanvisning i högermarginalen. Syftet är att erbjuda en tydlig och öppen fördelning av mark.

Anvisad mark

Genom att klicka på Anvisad mark i menyn till vänster kan du se vem som har fått markanvisning i ett specifikt område.


Kontakt

Helen Nilsson
090-16 23 56
070-586 23 56
mejl

Kajsa Dahlberg
090-16 14 55
073-811 81 16
mejl

Carl Rasmunds
090-16 23 04
070-305 17 18
mejl

Sandrine Rivoire
090-16 23 05
070-207 64 73
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.