Startsida Umeå kommun
Planering

Kommunens planering

En viktig del för kommunens utveckling är planering och byggande av nya bostads- och verksamhetsområden. Kommunen arbetar kontinuerligt med att bedöma var ny bebyggelse lämpligast kan ske utifrån gällande styrdokument.

Inom bostadsområden eftersträvas en blandning mellan bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. På så sätt kan komplettering ske med den upplåtelseform som är minst representerad.

Bostadsbyggandet ska bidra till att

  • ge ökad rörlighet på bostadsmarknaden
  • främja inflyttningen
  • bredda utbudet av bostäder och
  • motverka segregation.

Allt i enlighet med Umeå Kommuns "Bostadsförsörjningsprogram" 2017-2024.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.