Startsida Umeå kommun
Test

Metod vid markanvisning

Ansökan

Byggherrar som önskar en markanvisning i Umeå ska anmäla detta till Umeå kommun, Mark och exploatering.

Kommunen strävar alltid efter att ge besked så snabbt som möjligt och att du får en omedelbar återkoppling om din intresseanmälan kommit fram.

Metod

Kommunen kan tillämpa tre metoder: direktanvisning, jämförelseförfarande och markanvisningstävling. Markanvisning för bostäder hos Umeå kommun sker normalt efter direktanvisning eller jämförelseförfarande.

Direktanvisning

Kommunen kan använda direktanvisning då det inte föreligger något behov av jämförelseförfarande. Ett inkommet förslag ger dock ingen garanti för markanvisning.

Jämförelseförfarande

Vid jämförelseförfarande genomförs markanvisningen enligt följande modell:

  • Mark och exploatering anger vilken typ och omfattning av bebyggelse som är aktuell för området.
  • En kravspecifikation med urvalskriterier, till exempel projektinnehåll, byggnadsvolymer, gestaltningsidéer, geotekniska och trafiktekniska förutsättningar, upplåtelseformer, markpris med mera skickas till tänkbara byggherrar. Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott informeras vid behov om innehållet i specifikationen innan det överlämnas till byggherrarna.
  • Intresserade byggherrar lämnar in förslag i form av skisser eller referensmaterial tillsammans med beskrivning av idéerna. Detaljfrågor lämnas till ett senare skede.
  • Mark och exploatering bedömer inkomna förslag och föreslår byggherre.
  • Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott beslutar om markanvisning.

Markanvisningstävling

Tävlingsförfarande kan användas i de mycket speciella fall när platsen eller ändamålet kräver det. En variant av markanvisningstävling är ett anbudsförfarande där enbart markpriset avgör vem som får förvärva marken.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.