Startsida Umeå kommun

Grubbe, Bryngelsvägen

Detta område är beläget på Grubbe cirka 3 kilometer från Umeå centrum. Planen avgränsas av Kyrkhamnsvägen i öster och Bryngelsvägen i väster och har en area på cirka 2 200 kvadratmeter.

Bebyggelsen norr och väster om planområdet är homogent bebyggt med radhus. En detaljplan för denna tomt håller på att tas fram där man vill
medge bostadshus i två plan med möjlighet till tex förråd eller trappor på förgårdsmark vilket innebär att såväl flerbostadshus som radhus kan komma
att byggas. Vilken typ av bostäder som kan byggas bestäms inte i detalj.

Komplementbyggnader kan medges i den sydvästra delen av planområdet
och byggnaderna här kan vara garage, carportar, soprum eller liknande som kompletterar bostadshusen. 

Detaljplanen är överklagad, följ länken under Mer information till höger för pågående planläggning.

Markanvisning för området kan tidigast ske då planen vunnit laga kraft.


Klicka på kartan för större bild

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se

Sidan har granskats 2018-10-11

Sidans kortadress: www.umea.se/Grubbe

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.