Startsida Umeå kommun

Nydala sjöstad

Nydala sjöstad ligger i östra Umeå. Här ska bland annat byggas cirka 1500 nya bostäder och området avgränsas av Nydalasjön, bostadsområdet Tomtebo samt Kolbäcksvägen. Förutom bostäder planeras även för verksamheter. Nydala sjöstad har ett trafikorienterat läge med närhet till både universitets- och sjukhusområdet samt Nydalas möjligheter till rekreation. 

Beskrivning

Inom Nydala sjöstads östra delar, närmare Nydalasjön, planeras för stadsbebyggelse med i huvudsak bostäder. Det innebär en tätare kvartersstad med byggnader i fyra till fem våningar. Byggnaderna planeras stå i kvartersgräns mot områdets huvudgata, men med en öppnare bebyggelse i övriga delar.

I väster är inriktningen en blandad stadsbebyggelse i kvartersstruktur och med verksamheter närmast Kolbäcksvägen/E4. Det kan bli aktuellt med kommersiella lokaler längs den huvudgata/esplanad som planeras genom området.

Detaljplanearbete pågår och byggande av bostäder planeras kunna påbörjas efter 2019. Kommunstyrelsens näringsvlivs- och planeringsutskott har beslutat teckna föravtal med: HSB, NCC, Peab, Riksbyggen, Rikshem, Skanska och Slättö.

Klicka på bilden för större storlek

Kontakt

Johan Sjöström
090-16 14 21
070-722 14 21
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.