Startsida Umeå kommun

Sävar centrum

Cirka 15 km nordost om Umeå längs E4:an ligger samhället Sävar. I Sävar centrum, med närhet till bl.a. matbutik, kollektivtrafik (buss och i framtiden troligtvis tåg), förskola samt låg-, mellan- och högstadium finns fastigheten Sävar 3:65 som är detaljplanelagd för bostadsbebyggelse.

I Sävar utgörs ca 80-85 % av det totala antalet bostäder av småhus idag. Detta innebär att det finns ett behov av fler lägenheter för bl.a. äldre villaägare som vill sälja sin villa till förmån för ett mer lättskött hem, men inte flytta från Sävar. De flerbostadshus som finns i Sävar idag utgörs nästan uteslutande av hyresrätter.

Fastigheten är nu markanvisad till NNJ/Rekab.

 

Klicka för större bild

Kontakt

Sandrine Rivoire
090-16 23 05
070-207 64 73
Mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.