Startsida Umeå kommun

Kostnader vid köp av tomt

Förutom själva tomtpriset tillkommer en del andra kostnader i samband med köpet. Därför är det viktigt att kontrollera vad som ingår och vad som inte ingår i själva tomtpriset. Nedan presenteras de vanligaste övriga kostnaderna.

Lagfartskostnader

Lagfart är en officiell registrering av ett förvärv och köp av fast egendom. Denna kostnad är beroende av vad du betalar i köpeskilling/pris för tomten, alternativt tomtens taxeringsvärde. Har du frågor om lagfart kan du läsa mer på Lantmäteriets hemsida som du hittar i menyn till höger.

Pantbrevskostnader

När du lånar pengar till bostad behövs någon form av säkerhet för lånet. Köper du en fastighet kan du använda den som säkerhet för lånet genom att upplåta så kallad panträtt i fastigheten. Enkelt uttryckt betyder det att om du inte kan betala dina lån, kan banken kräva att du säljer bostaden och därigenom få tillbaka det utlånade beloppet plus viss ränta. Nya pantbrev kostar för närvarande 2 procent av pantbrevets belopp i stämpelskatt plus en avgift.

Bygglovskostnader

Bygglov krävs då du ska bygga ett nytt hus, men det kan även krävas marklov för schaktning eller fyllning av marken eller andra typer av lov. För att få bygglov beviljat krävs att vissa kriterier och förutsättningar uppfylls. Mer information finns på Bygglovs hemsida som du hittar i högermarginalen.

Nybyggnadskarta

När du ska bygga ett nytt hus behöver du ansöka om bygglov. Nybyggnadskartan är underlag för bygglovet och visar hur fastigheten får bebyggas. Giltighetstiden för nybyggnadskartan är sex månader. Tänk på att beställa kartan i god tid eftersom det tar tid att ta fram den. Mer information och kostnader för kartan finns på Bygglovs hemsida som du hittar i högermarginalen.

Vatten- och avloppsanslutning

På Vakins hemsida, länk till höger, finns information om anslutningsavgifter.

Fjärrvärmeanslutning

På Umeå Energis hemsida, länk till höger, finns information om anslutningsavgifter.

El-anslutningar

På Umeå Energis hemsida, länk till höger, finns information om anslutningsavgifter.

Bredband

Det finns olika bredbandslösningar som varierar beroende på var tomten är belägen. Ta med i din kalkyl att anslutningsavgifter kan tillkomma.

Fast telefoni

Det finns olika telefonilösningar som varierar beroende på var tomten är belägen. Ta med i din kalkyl att anslutningsavgifter kan tillkomma.

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.