Startsida Umeå kommun

Låna pengar

Hur fungerar det?

Ett husbygge finansieras vanligtvis med flera olika lån. Dels bottenlån med längre löptid och lägre ränta, dels ett eller flera topplån med kortare löptid och högre ränta. Om du betalar en kontantinsats minskar behovet av topplån. Inteckningar eller pantbrev i din fastighet fungerar som säkerhet för långivaren.

Byggnadskreditiv

Hos långivare kan du få ett byggnadskreditiv. Det innebär att det under byggtiden betalas ut pengar i etapper allt eftersom du ska betala byggfakturor. Detta sker i regel till rörlig ränta. Det är först när bygget är klart och kommunen utfärdat ett slutbevis som lånen läggs om till vanliga lån. Det görs hos en bank eller ett bolåneinstitut.

Finansinspektionen har beslutat om ett allmänt råd för lån med bostaden som pant. Det innebär att lånen tillsammans inte bör överskrida viss del av bostadens marknadsvärde vid lämnande av lånet. Begränsningen gäller nya lån eller utökning av befintliga lån med säkerhet i bostad. Reglerna började gälla 1 oktober 2010.

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.