Startsida Umeå kommun

Planera tomten

Att planera tomten är lika viktigt som att planera huset.

Som tomtköpare är du skyldig att undersöka markförhållandena. Därför bör du göra en geoteknisk undersökning av marken. Det kan medföra att marken kanske måste planas ut eller fyllas upp. Se till att lutningar fungerar och gräv eventuellt ner dräneringsrör så att regnvattnet förs bort på rätt sätt. Det kan även vara nödvändigt att spränga eller påla för att kunna bygga på tomten. Markarbeten brukar vara dyra så det gäller att undersöka, projektera, planera noggrant och ta in flera offerter.

Notera nivåskilnader, höga träd, solens vandring över dynet och året mm. Anpassa hus och planlösning till tomtens faktorer och nivåskillnader, men låt också planlösningen hjälpa att fördela tomtens funktioner runt huset.

En kuperad tomt är en rikedom genom naturlig struktur, mysighet och spänning. Undvik att plana ut och bygga höga stödmurar. Markarbeten görs kostnadseffektivt när markentreprenören är på plats, bara det finns en markplaneringsskiss. Den i sin tur grundar sig på en genomtänkt trädgårdsdesign, baserat på era önskemål och behov. Anläggningen förenklas och tomten blir fortare färdigt. För att inte prata om trivsel och värde.

Om du vill låta utföra en geoteknisk undersökning av marken innan köp ska du först kontakta Mark och exploatering. Det krävs en överenskommelse med Mark och exploatering innan en undersökning kan genomföras. Detta eftersom det finns flera olika sätt att utföra undersökningen på. Krav på återställande av marken kan förekomma.

Några av dessa kostnader kommer ni mest troligt att måsta räkna med:

Grovplanering

 • Markundersökning
 • Sprängning
 • Pålning
 • Utfyllnad
 • Dränering och dagvattenlösning
 • Anpassning av tomten efter/mot gatan

Finplanering

 • Anläggning av gräsmatta med matjord och gräsfrö
 • Staket/häck
 • Stödmur
 • Buskar och träd
 • Plattytor, asfaltering
 • Alla verktyg till trädgårdsarbetet, gräsklippare, krattor, spadar etc.

Kanske både bergvärme och solpaneler

Planera tidigt även för eventuella energilösningar i marken. Kom ihåg att söka de lov som krävs.

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.